INFOSTER sp. z o.o.
infoster@infoster.com.pl

Projekty

  • komputerowy system bilansowania mediów technologicznych BILANS wdrożony w Grupie LOTOS S.A. w Gdańsku (dawniej Rafineria Gdańska S.A.)
  • adaptacyjny System Sterowania ASTER wdrożony w Zakładach Azotowych w Tarnowie i w Zakładach Azotowych w Puławach
  • komputerowy system kontroli naprężeń w grubościennych ciśnieniowych elementach kotłów wdrożony w Elektrowni Skawina i Zespole Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. ( przy współpracy z Politechniką Krakowską i firmą STERNET )
  • koncepcja systemu monitorowania ciśnienia w stojakach sekcji obudowy zmechanizowanej ( na zlecenie firmy CENTRUM HYDRAULIKI DIRK OTTO HENNLICH sp. z o.o. )
  • system monitorowania automatycznych ścian górniczych MINER ( na zlecenie firmy ELSTA sp. z o.o. )
  • kilkanaście drobnych projektów wspomagających współpracę Politechniki Krakowskiej z przemysłem

Zasoby

  • Bilans
  • Miner (opis wkrótce)